Podczas zajęć kładziemy nacisk na zdobywanie i rozwijanie umiejętności językowych w zależności od poziomu. Nauka odbywa się w małych grupach, dzięki czemu przyswajanie języka jest efektywniejsze, a jednocześnie uczestnicy ćwiczą umiejętności współpracy.

Wykorzystywane są elementy grywalizacji – czyli metody zastosowania gier językowych, co zwiększa motywację potrzebną do zdobywania umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania i czytania. Wykorzystujemy tablicę interaktywną.

Na zajęciach skupiamy się przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności porozumiewania się w danym języku. Bierzemy pod uwagę preferencje uczestników.

Cennik