Main Menu Top Menu

Szanowni Państwo.

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

 1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Językowe agneScool Agnieszka Jarzyna z siedzibą w Starczanowie 62-330, ul. Czesława Świdurskiego 3/1, NIP: 7891714287, REGON: 380884929
 2.  , zwana dalej Administratorem -/-
 3. Wszelkie pytania i kontakt dotyczący  twoich danych osobowych prosimy kierować poprzez adres e-mail szkola@agnescool.pl
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między Centrum Językowe AgneScool Agnieszka Jarzyna umowy (w formie elektronicznej lub papierowej) oraz TWOJA ZGODA ( zgoda jest dobrowolna) -/-
 1. Administrator przetwarza następujące  kategorie Państwa danych osobowych :
 • Dane teleadresowe : adres, telefon , e-mail -/-
 • Dane identyfikujące: imię , nazwisko , adres, seria i nr dowodu osobistego -/-
 1. Administrator przetwarza Państwa dane w następujących celach:
 • Realizacji zawartej z Centrum Językowe AgneScool umowy -/-
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum Językowe AgneScool w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej -/-
 • Wewnętrznych celach administracyjnych -/-
 • Przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy ( za Twoją zgodą)
 1. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez osoby zatrudnione w Centrum Językowym AgneScool Agnieszka Jarzyna i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim.
 2. . Sposób przechowywania Państwa danych osobowych:
 • Chroniony hasłem zmiennym dysk zewnętrzny -/-
 • Dokumentacja w wersji papierowej przechowywana jest w szafkach zamkniętych na klucz,  -/-
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przysługuje Państwu :
 • Prawo dostępu do treści danych -/-
 • Prawo do sprostowania danych -/-
 1. W chwili zakończenia umowy między Stronami , Administrator usuwa po 24 miesiącach w/w dane osobowe z bazy danych -/-
 1. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
  11. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  12. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.