Zajęcia są w pełni ukierunkowane na przygotowanie uczniów do egzaminów: ósmoklasisty oraz maturalnego. Przede wszystkim koncentrujemy się na strategiach egzaminacyjnych oraz rozwijaniu umiejętności językowych wymaganych na egzaminach: słuchaniu, czytaniu, pisaniu, gramatyce, słownictwie oraz mówieniu.

Na zajęciach z dorosłymi skupiamy się głównie na doskonaleniu umiejętności porozumiewania się w danym języku. Bierzemy pod uwagę preferencje uczestników.

Cennik